Jaribio la iEQ9 la Enneagram kwa Watu Binafsi

Ge dig ut på en livsförändrande resa, frigör din sanna potential och lev livet till fullo

Upptäck din unika personlighetskarta med iEQ9 Enneagramtestet. Enneagrammet ger dig en heltäckande guide för att utforska ditt innersta jag, bryta dig loss från hämmande mönster och leda dig mot personlig utveckling och att bli ditt bästa jag.

Gör testet nu
Ripoti ya Kibinafsi ya iEQ9

Skräddarsytt för att hjälpa dig nå din fulla potential

Det integrativa enneagrammet ger dig en unik inblick i vem du är och hur du förhåller dig till och samspelar med omvärlden. På bara 30 minuter och genom att svara på 175 enkla frågor kan vi kartlägga det som gör just dig fantastisk.

icon lock

Upptäck dina styrkor och frigör din äkta kraft.

icon join

Känna igen och ändra mönster som håller dig tillbaka.

icon movement

Hitta vägar för personlig utveckling, tillväxt och glede.

icon growth

Öka förståelsen och medkänslan för dig själv och andra.

95% Matokeo Sahihi ya Mtihani

Världens bästa Enneagramtest

Genom 13 års oavbruten forskning från ledande experter inom psykologi, neurovetenskap och datavetenskap har vi skapat det vetenskapligt mest träffsäkra och tekniskt avancerade verktyget för personlighetstyper på marknaden. Våra anpassningsbara och intelligenta Enneagram-frågeformulär bygger på den senaste forskningen och har validerats av över 100 000 personer. Detta säkerställer att vi kan erbjuda en oöverträffad inblick i din personlighet. Med oss får du enastående möjligheter till personlig utveckling.

Ripoti ya Mtu binafsi ya iEQ9

Din kärnenneagramtyp är bara början på resan!

Vår analys stannar inte vid att bara avslöja din personlighetstyp. Genom att slutföra frågeformuläret får du tillgång till en omfattande rapport skräddarsydd för just dig, med resurser och verktyg för personlig utveckling. Du får även möjlighet till individuell coaching, en gemenskap med likasinnade och löpande stöd på din resa mot självförbättring.

Ripoti ya Mtu binafsi ya iEQ9

Vad du kommer att upptäcka...

icon checkmark Dina unika tanke-, känslo- och beteendemönster.
icon checkmark Hur din subtyp påverkar och formar din världsbild.
icon checkmark Dina kärnmotivationer, styrkor och utvecklingsområden.
icon checkmark Dina potentiella blinda fläckar och djupt rotade kärnrädslor.
icon checkmark Skillnaden mellan dina instinktiva beteendemönster och att utveckla självmedvetenhet.
icon checkmark Hur du på bästa sätt kan hantera och anpassa dig till stress.
graphic flourish

Inspirerar till utveckling inom livets alla områden

iEQ9 logo

Enneagram Personal

USD 60

Enneagram-test, 23-sidig personlighetsprofil

Utnyttja kraften i iEQ9:s intelligenta och dynamiska teknik för att hitta dig själv på Enneagram-kartan. Utforska lagren av din kärntyp, intelligenscentra (huvud, hjärta och magkänsla), linjer, vingar, subtyp och integrationsnivåer. Din personliga skräddarsydda rapport öppnar upp nya kraftfulla vägar för personlig utveckling.

Lägg i varukorgen Köp nu Vad ingår?
 • Kärnenneagram-typer
  Vill du lära känna dig själv på djupet? Att identifiera din Enneagram-typ hjälper dig att förstå dina unika tanke-, känslo- och beteendemönster. Genom att jobba med din typ får du möjlighet att ta ansvar för dina beteenden och din utveckling, tack vare en djupare insikt i varför du agerar och reagerar som du gör.
 • Motivation, beteende, psykodynamik
  Enneagrammet är så mycket mer än en vanlig personlighetsprofil som bara beskriver hur vi kan tänkas bete oss. Det belyser de underliggande motiven, försvarsmekanismerna och rädslorna som ligger dolda i psykets omedvetna skikt. Enneagrammet låser upp potential och förändring från en djupare nivå som knyter an till våra personliga värderingar, genom att göra det möjligt för oss att förstå de motivationsmönster som driver oss.
 • Blinda fläckar, styrkor och utmaningar
  Upptäck dina naturliga styrkor som springer ur din inre världsbild och ditt perspektiv. Det här avsnittet hjälper dig att uppskatta och dra nytta av din Enneagram-typs styrkor och positiva sidor. När de utnyttjas på ett sunt och balanserat sätt kommer dessa styrkor att stötta ditt välmående, dina mål och dina relationer. Men glöm inte att ingen utvecklingsresa bör blunda för svagheterna.
 • Uttryckscentra
  Uttryckscentra handlar om hur vi framträder i världen och hur andra sannolikt uppfattar oss. Det finns tre uttryckscentra: Tänkande, Kännande och Agerande. Genom att utforska centren får du hjälp att förstå hur du bearbetar yttre stimuli, fattar beslut och uttrycker dig i relationer. Det här avsnittet identifierar ditt dominanta centrum och de som är mindre framträdande, vilket kastar ljus över dina primära livsstrategier.
 • Triadiska centrumstilar
  Det finns ett speciellt sätt som du engagerar dig i dina känslor, handlingar och tankar på, vilket färgas av din unika Enneagram-profil. Du är kanske som mest medveten om detta när du blir triggad, förvirrad eller när du inser att din magkänsla säger en sak, ditt huvud en annan och ditt hjärta något helt annat. Kombinationen av dessa tre ger din personlighet ett unikt sätt att uttrycka sig på. Att observera och bli medveten om varje centrums energiflöde kan ge näring åt din utveckling och personliga tillväxt.
 • 27 undertyper
  När din dominanta instinkt förenas med din kärnenneagramtyp kallas kombinationen för din undertyp. Undertyper förklarar varför personer med samma enneagramtyp kan uppträda på olika sätt. Att förstå din undertyp kan ge en avgörande, detaljerad och nyanserad bild av din personlighet samt erbjuda meningsfulla förändringar och skräddarsydda utvecklingsvägar.
 • Vingeinflytande
  Vingeinflytande syftar på enneagramtyperna som gränsar till din kärntyp, kända som dina "vingar". Även om du vanligtvis använder båda vingarna är ofta en av dem mer dominant för de flesta. Det här avsnittet beskriver hur varje vinge kan forma din personlighet och ditt beteende.
 • Självmedvetenhet och integration
  Det här avsnittet visar din integrationsnivå, vilket indikerar i vilken utsträckning du lever på "autopilot" eller i ett tillstånd av självmedvetenhet. För många blir upptäckten av deras enneagramtyp en vändpunkt, då de för första gången inser hur deras ego har begränsat dem och hur frånkopplade de kan vara från sitt sanna jag. Resan mot integration med enneagrammet är en väg tillbaka till essensen, där man frigör sig från personlighetens begränsningar och kopplar till ett friare, mer autentiskt själv.
 • Belastningsnivåer
  Din belastningsprofil speglar din subjektiva uppfattning om hur mycket stress du upplevde vid en viss tidpunkt inom fem områden:
  • Mellanmänsklig belastning - Bedömning av stress i dina relationer.
  • Miljömässig belastning - Mätning av stress orsakad av din omgivning.
  • Psykologisk belastning - Din aktuella nivå av stress kopplad till psykisk hälsa.
  • Fysisk belastning - Utvärdering av stressnivåer för din fysiska hälsa.
  • Yrkesmässig belastning - Bedömning av arbetsrelaterad stress.
  • Glädje - En faktor som ofta är svår att mäta.
 • Spännings- och frigörelselinjer
  Enneagrammet är så mycket mer än nio punkter eller en uppsättning kategorier och typer. Det är ett rikt, komplext psykodynamiskt ramverk som ger en kraftfull modell för att förstå hur människor fungerar, utvecklas och integreras. Enneagramlinjerna erbjuder stor potential för utforskning och utveckling, eftersom de ger balans och nya resurser till en persons kärntyp.
 • Kommunikation
 • Ge och ta emot feedback
 • Feedbackguide för alla typer
 • Konflikt och triggers
 • Beslutsfattande
 • Ledarskap och styrning
 • Teambeteende
 • Coachingrelationer
iEQ9 logo

Enneagram Professional

USD 120

Enneagram-test, 42-sidig personlighetsprofil

Hur påverkar din unika profil dig på jobbet och vad kan du göra för att bli mer effektiv?

Din skräddarsydda professionella rapport går på djupet med teman som kommunikation, ledarskap och samarbete. Den används flitigt i både företags- och organisationsvärlden.

Lägg i varukorgen Köp nu Vad ingår?
 • Kärnenneagram-typer
  Vill du lära känna dig själv på djupet? Att identifiera din enneagram-typ hjälper dig förstå dina unika tanke-, känslo- och beteendemönster. Genom att jobba med din typ kan du ta ansvar för dina beteenden och din utveckling, tack vare en djupare insikt i varför du agerar och reagerar som du gör.
 • Motivation, beteende, psykodynamik
  Enneagrammet är så mycket mer än en vanlig personlighetsprofil som bara beskriver hur vi kan tänkas bete oss. Det belyser de underliggande drivkrafterna, försvarsmekanismerna och rädslorna som ligger begravda i psykets omedvetna skikt. Enneagrammet låser upp potential och förändring från en djupare nivå som knyter an till personliga värderingar, genom att vi får förståelse för de motivationsmönster som driver oss.
 • Blinda fläckar, styrkor och utmaningar
  Upptäck dina naturliga styrkor som springer ur din inre världsbild och ditt perspektiv. Det här avsnittet hjälper dig att uppskatta och dra nytta av din enneagram-typs starka sidor och positiva egenskaper. När de utnyttjas på ett sunt och balanserat sätt kommer dessa styrkor att stötta ditt välmående, dina mål och dina relationer. Men ingen utvecklingsresa bör blunda för svagheterna.
 • Uttryckscentra
  Uttryckscentra handlar om hur vi framträder i världen och hur andra sannolikt uppfattar oss. Det finns tre uttryckscentra: Tänkande, Kännande och Agerande. Att utforska centren hjälper dig förstå hur du bearbetar yttre stimuli, fattar beslut och uttrycker dig i relationer. Det här avsnittet identifierar ditt dominanta centrum och de som är mindre framträdande, vilket kastar ljus över dina främsta livsstrategier.
 • Triadiska centrumstilar
  Det finns ett speciellt sätt som du engagerar dig med dina känslor, handlingar och tankar på, vilket färgas av din enneagram-profil. Du är kanske som mest medveten om detta när du blir triggad, förvirrad eller när du inser att magkänslan säger en sak, huvudet en annan och hjärtat något helt annat. Kombinationen av dessa tre ger din personlighet ett unikt uttryckssätt. Att lägga märke till och bli medveten om varje centrums energiflöde kan gynna din utveckling och tillväxt.
 • 27 undertyper
  När din dominanta instinkt smälter samman med din kärnenneagramtyp kallas kombinationen för din undertyp. Undertyper belyser varför personer med samma enneagramtyp kan bete sig på olika sätt. Att förstå din undertyp kan ge en avgörande, detaljerad och nyanserad beskrivning av din personlighet och erbjuda meningsfulla förändringar och riktade utvecklingsvägar.
 • Vingeinflytande
  Vingeinflytande syftar på enneagramtyperna intill din kärntyp, kända som dina "vingar". Även om du vanligtvis engagerar båda vingarna är ofta en mer dominant för de flesta människor. Det här avsnittet beskriver i detalj hur varje vinge kan forma din personlighet och ditt beteende.
 • Självmedvetenhet och integration
  Det här avsnittet avslöjar din integrationsnivå, vilket indikerar i vilken grad du lever på "autopilot" eller i ett tillstånd av självmedvetenhet. För många är upptäckten av deras enneagramtyp en vändpunkt, då de för första gången ser hur deras ego har begränsat dem och hur frånkopplade de kan vara från sin sanna essens. Vägen till integration med enneagrammet är en resa tillbaka till essensen, där man bryter sig loss från personlighetens begränsningar och kopplar till ett mer obegränsat, frigjort jag.
 • Belastningsnivåer
  Din belastningsprofil speglar din subjektiva uppfattning om hur mycket stress du upplevde vid en viss tidpunkt inom fem områden:
  • Mellanmänsklig belastning - Utvärderar stress i dina relationer.
  • Miljömässig belastning - Mäter stress som orsakas av din omgivning.
  • Psykologisk belastning - Din nuvarande nivå av stress kopplad till din mentala hälsa.
  • Fysisk belastning - Bedömer stressnivåer för din fysiska hälsa.
  • Yrkesmässig belastning - Fastställer stressnivåer relaterade till ditt arbete.
  • Lycka - En variabel som ofta är svår att bestämma.
 • Spännings- och frigörelselinjer
  Enneagrammet är mycket mer än nio punkter eller en uppsättning kategorier eller typer. Det är ett rikt, komplext psykodynamiskt ramverk som ger en kraftfull modell för att förstå hur människor fungerar, utvecklas och integreras. Enneagramlinjerna erbjuder stor potential för utforskning och utveckling, eftersom de ger balans och nya resurser till en persons kärntyp.
 • Kommunikation
  Förmågan att kommunicera effektivt är en av de viktigaste kompetenserna för professionell framgång. Granska dina lyssnarvanor, verbala kommunikationsstil, icke-verbala signaler (kroppsspråk) och tendenser i skriftlig kommunikation. Kommunikationsstil inkluderar ditt metabudskap, det underliggande budskapet du kan förmedla till andra - ett budskap som människor kan uppfatta utifrån din ton, ditt innehåll och din avsikt.
 • Att ge och ta emot feedback
  Få insikt i din stil att ge och ta emot feedback - en avgörande länk i kedjan av professionell prestandaförbättring och effektivitet. Det vägleder dig i att utnyttja dina styrkor samtidigt som du förmedlar konstruktiv information, varnar dig för potentiella fallgropar att undvika och förutser dina reaktioner när du ställs inför utmanande budskap från andra.
 • Feedbackguide för alla typer
  Alla söker effektiva sätt att ge "konstruktiv kritik" till personer som skiljer sig från oss själva. Det här avsnittet ger dig skräddarsydda råd om din kommunikationsstil och erbjuder snabba riktlinjer för att förfina, justera och strategiskt anpassa ditt tillvägagångssätt när du ger feedback till personer med kända enneagram-typer.
 • Konflikt och utlösare
  Vi hanterar alla konflikter på olika sätt och har olika saker som utlöser dem. Genom att förstå hur du reagerar på konflikter och vad som kan trigga igång dem, kan du utveckla dina egna unika strategier för konfliktlösning. När du blir medveten om dina ohjälpsamma och destruktiva mönster, kan du börja jobba mot ett mer balanserat och medvetet förhållningssätt till dessa situationer, istället för att blint reagera på utlösande faktorer.
 • Beslutsfattande
  Rapporten analyserar ingående samspelet mellan ditt intelligenscentrum, enneagram-typ och grad av belastning. Denna syntes ger nyanserade insikter i hur dessa nyckelaspekter formar din förmåga att fatta beslut. Den utforskar dina beslutsfattartendenser utifrån dina enneagram-egenskaper och ditt dominanta uttryckscentrum, för att hjälpa dig att bättre förstå och optimera dina beslutsstrategier.
 • Ledarskap och ledning
  Avsnittet om strategiskt ledarskap ger insikter om din ledarskapsstil och utforskar aspekter som att utveckla visioner, strategiskt tänkande, bedöma gruppens anpassning till mål och hantera organisatoriska förändringar. Upptäck dina styrkor och utvecklingsområden som ledare.
 • Teambeteende
  Ditt beteende i ett team ligger till grund för att identifiera din föredragna roll i teamet, samt vilken inverkan du har på teamets prestationer. Det här avsnittet undersöker hur du fungerar i de 4 stadierna av teamets mognad, din påverkan på teamet och dina prioriterade mål och teamroll.
 • Coachingrelationer
  Avsnittet om coachingrelationer ger insikter i din dynamik inom ramen för coaching. Oavsett om du har en affärs- eller livscoach, eller planerar att anlita en, guidar detta avsnitt dig mot att förbättra dessa interaktioner.

Våra 175 frågor tar inte mer än 30 minuter att besvara – ta första steget mot att upptäcka din unika personlighet och påbörja din iEQ9 Enneagram-personlighetsanalys idag! Det kommer du inte att ångra.

Hur iEQ9-testet har förändrat liv

Lyssna på våra coachers erfarenheter

Olivia Macler Thumbnail
Det integrativa enneagrammet har varit en riktig vändpunkt i min personliga utveckling. Det gav mig ett språk för mina inre känslor och min natur, så att jag kunde se mönster hos mig själv mer objektivt. Genom att känna till mina kärnmotivationer och beteendemönster kan jag aktivt arbeta för att utmana mig själv att bli mer integrerad. Även om jag fortfarande är ny på det här, ser jag redan hur enneagrammet gör underverk i mitt liv!
Olivia Macler Petaluma, USA
Carrie Kish Thumbnail
iEQ9 är så träffsäkert att det nästan är kusligt. Det integrativa enneagram-tillvägagångssättet är verkligen utformat för proffs och gör enneagrammet lättillgängligt, lämpligt och otroligt effektivt att använda för executive coaching och teamutveckling.
Carrie Kish Madison, USA
Bonita Nuttall Thumbnail
Att använda iEQ9 är som att stå framför en enorm spegel som korrekt reflekterar hjärtat och sanningen bakom våra drivkrafter - vem vi är och varför vi har gjort det vi har gjort. Skrämmande? Ja, men samtidigt djupt, livsförändrande och kraftfullt.
Bonita Nuttall Utvecklingscoach, Nya Zeeland

Är du nyfiken på de nio personlighetstyperna inom Enneagrammet?

Att upptäcka din Enneagram-typ kan vara en livsförändrande upplevelse som ger dig en djupare insikt om dig själv och hur du samspelar med världen omkring dig. Genom att synliggöra dina starka sidor, utmaningar och dolda drivkrafter kan modellen med de nio typerna öppna dörren till ökad självmedvetenhet och självacceptans.

Gör testet nu
Enneagram Type Wheel
Enneagram Type 1 Enneagram Type 2 Enneagram Type 3 Enneagram Type 4 Enneagram Type 5 Enneagram Type 6 Enneagram Type 7 Enneagram Type 8 Enneagram Type 9
icon arrow Klicka på en siffra för att se dess personlighetsbeskrivning
Strikt
Perfektionist
söker en strukturerad värld. De uppskattar fakta, precision och tydlighet, undviker misstag och strävar ständigt efter förbättring.
Omtänksam
Hjälpare
vill vara till hjälp och stöd. De är varma, givmilda, människoorienterade och har stora hjärtan. De känner när andra har det svårt.
Effektiv Uträttare är en handlingskraftig person. De är ofta praktiska, framgångsinriktade och uppgiftsorienterade. De skapar effektiva planer för att nå sina mål och framgångar.
Intensiv Individualist söker mening, djup och äkthet. De är känslomässigt lyhörda, uppmärksamma på sin omgivning och kreativa, uttrycksfulla individer.
Tystlåten Specialist är en logisk tänkare som observerar och utforskar hur världen fungerar. En privat person som värdesätter kunskap.
Lojal Skeptiker värdesätter tillit, ansvar och lojalitet. Deras behov av att känna sig trygga gör att de lätt lägger märke till potentiella faror och tänker skeptiskt.
Entusiastisk Visionär Snabbtänkt framtidsmänniska. De vill uppleva allt det goda i livet, lätta upp stämningen och driva saker framåt.
Aktiv
Kontrollant
gillar att leda och röja undan hinder. De är på sin vakt men omtänksamma och beskyddande gentemot dem omkring sig.
Anpassningsbar Fredsbevarare är kittet mellan människor med sitt vänliga, jordnära och stabila sätt. De har svårt att säga nej och undviker ofta konflikter.

Vi har hjälpt mer än
450 000 människor världen över att
förverkliga sin fulla potential

Kusaidia zaidi ya watu 450,000 kote ulimwenguni Kusaidia zaidi ya watu 450,000 kote ulimwenguni

En framgångsrik resa mot personlig utveckling börjar alltid med att lära känna oss själva på djupet. Det integrativa enneagrammet hjälper dig att upptäcka de beteendemönster som omedvetet styr och motiverar ditt agerande. Genom att bli medveten om dessa drivkrafter kan du frigöra dig från dem och utveckla ett rikare och mer stödjande förhållningssätt till livet.

Varför är iEQ9 det bästa valet bland personlighetstester?

Kwa nini uchague iEQ9 juu ya majaribio mengine ya utu?

Trots att alla verktyg för personlighetstyper har ett gemensamt mål att öka självmedvetenhet och förståelse, skiljer sig deras tillvägagångssätt och fokus avsevärt.

Många modeller förenklar mänskligt beteende i ett försök att kategorisera individer på ett prydligt sätt. Andra modeller kan lägga för stor vikt vid positiv psykologi och därmed förbise områden med svagheter.

Enneagrammet erbjuder en mer heltäckande och nyanserad metod för att identifiera personlighetstyper. Genom vår bedömning får du värdefulla insikter om din unika personlighetstyp och lär dig hur du kan utnyttja dina styrkor för att nå framgång, övervinna utmaningar samt uppnå dina mål och tillfredsställelse inom livets alla områden.

Gör ditt test

Vår community med över 4500 professionella coacher och organisationsutvecklare är redo att hjälpa dig

Erfarna och ackrediterade Enneagramcoacher kan stödja din utveckling och se till att du får ut det mesta möjliga av dina iEQ9-rapporter.

Graphic People iEQ9 Report

Samarbeta med våra iEQ9-utövare för livscoaching som stöttar din personliga utveckling och relationstillväxt

Låt våra coacher hjälpa dig att frigöra din fulla potential. Gräv djupare i dina iEQ9 Enneagram-rapporter tillsammans med våra certifierade expertcoacher. Deras skräddarsydda én-till-én-vägledning möjliggör djupgående självinsikt och personlig utveckling. Ge dig ut på en upplysande Enneagram-genomgång eller en transformativ coachingresa, inte bara för din egen skull utan även för din familj och dina relationer. Våra coacher har mångårig erfarenhet av att vägleda klienter med hjälp av Enneagrammet och våra iEQ9-verktyg. De guidar dig genom dina inre landskap, hjälper dig att snabbt förstå dig själv på djupet, påskyndar din utveckling och möjliggör förändring.

Graphic Practitioner Coach

Samarbeta med våra iEQ9-utövare för ledarskaps- och teamcoaching och ta ert ledarskap och er grupps effektivitet till nya höjder

Våra enastående och erfarna Enneagram-coacher kan underlätta er ledarskapsutveckling och snabbt ge värdefulla insikter, så att ni får ut mesta möjliga av er iEQ9 Professional Report. Våra certifierade coacher har verktygen som behövs för att hjälpa er i er professionella värld genom att frigöra er ledarskapspotential och riva barriärer inom gruppdynamiken. De kan hålla i Enneagram-workshops som ger en djupare förståelse för gruppdynamik, ökar den mellanmänskliga medvetenheten och samspelet i gruppen, tar tillvara på gruppens styrkor och i slutändan gör det möjligt för gruppen att förverkliga sitt syfte och sin fulla potential.

Graphic Training Group

Är du coach eller OD-utövare och vill använda våra iEQ9-verktyg med dina klienter? Gå då med i vårt blomstrande Enneagram Practitioner Community!

Det integrativa enneagrammet är ett banbrytande coachingverktyg som låter utövare snabbt guida klienter till djupa insikter och stödja långsiktiga utvecklingsresor. Vill du öka din effektivitet inom individuell coaching och teamcoaching, snabba på coachingprocessen och förbättra resultaten? Då är vår iEQ9-ackreditering något för dig. Bli en del av över 4500 iEQ9-utövare världen över. Delta i vår iEQ9-ackrediteringsutbildning och få praktiska färdigheter för att använda Enneagrammet och iEQ9-verktygen till att transformera dina ledare och coachingklienter.

Safari yako. Ahadi Yetu.

Din resa. Vårt åtagande.

Här på Integrative Enneagram Solutions ligger din resa oss varmt om hjärtat. Med iEQ9 Enneagramtestet får du inte bara ett vanligt test, utan du investerar i ett verktyg för livslång utveckling och självinsikt. Ett verktyg skapat med omsorg, precision och vetenskaplig grund. Du investerar i dig själv.

Upptäck ditt sanna jag. Påbörja din resa med iEQ9 Enneagramtestet idag. För du förtjänar det.

Påbörja din resa med testet
graphic flourish

Vanliga frågor

Gratis Enneagramtester? Visst, de är lockande. Men låt oss vara ärliga – de är snabbmaten inom personlighetsbedömningar. De kan stilla din omedelbara nyfikenhet, men lämnar dig med lite substans och en längtan efter mer. Värre är att de ofta missbrukar dina personuppgifter för tvivelaktiga marknadsföringstaktiker. Kan du lita på dem? Det får du avgöra.

För att säkerställa att våra enneagramtester är korrekta, vetenskapligt giltiga och, viktigast av allt, meningsfullt fördelaktiga för våra klienter är det nödvändigt att vi tar ut en avgift. Vår höga standard upprätthålls genom statistisk validering, big data och vetenskaplig testretestmetodik för att ständigt förbättra resultaten. Skapat av den ledande Enneagramexperten Dirk Cloete är iEQ9 nyckeln till att låsa upp din sanna potential.

iEQ9 är för alla som vill använda Enneagrammet för att lära känna sig själva på djupet, oavsett om du upptäcker Enneagrammet för första gången eller om du har studerat det ett tag. Vissa människor har efter att ha gjort vår bedömning insett att de tidigare har blivit felaktigt typade och får reda på varför. Om du inte vet din typ är det lugnt! Med vägledning av iEQ9 kan du avslöja din sanna typ med fantastisk precision. Dessutom kan du låsa upp förståelsen för varför du gör det du gör.

Vår bedömning stöds av omfattande forskning och uppdateras ständigt med de senaste rönen från psykologi, mindfulness och neurovetenskap. Du kan lita på att vår fullständiga rapport och resultat är giltiga, korrekta och tillförlitliga. Våra psykometriexperter och datavetare har ägnat över 13 år åt att förfina vår bedömning, för att säkerställa att den inte bara är det mest exakta testet (95%+) utan också användarvänligt och tillgängligt för alla. Du behöver inte ta vårt ord för det – lyssna istället på vad American Journal of Psychiatry säger.

Enneagrammet är ett kraftfullt, internationellt erkänt coachingverktyg som omfattar nio olika arketyper av ledarskap snarare än en enda stil eller antagande om hur bra ledarskap ser ut. Var och en av de nio Enneagramtyperna representerar en världsbild och ett arketypiskt sätt att tänka, känna och agera i relation till världen, andra och sig själv. Det är mer än en profil av egenskaper eller beteenden, eftersom det går djupare in i motivationer, försvar och rädslor som ligger i det ofta omedvetna området av vår personlighet.

Som med alla självrapporterande frågeformulär finns det ett visst mått av subjektivitet inblandat i respondenternas resultat. För att säkerställa att resultaten är så tillförlitliga som möjligt har det integrativa Enneagramfrågeformuläret inbyggda tillförlitlighetsmått relaterade till konsekvens, ärlighet och tid. Klienternas feedback är att iEQ9 är ett banbrytande bedömningsverktyg som är mycket pålitligt och ytterst exakt. Integrative granskar regelbundet frågeformulärets frågor och fortsätter att förbättra precisionen.

Enneagrammet kan vara ett värdefullt verktyg för professionell utveckling och karriärtillväxt eftersom det ger en djup förståelse för individuella styrkor, svagheter, motivationer och kommunikationsstilar. Genom att identifiera sin Enneagramtyp kan individer bättre förstå sitt professionella beteende och förbättra sin prestation, sina relationer och sina ledarskapsförmågor.