Enneagram Type 7 Personlighet - Entusiasten - Entusiastisk visjonær
Velg en type for å utforske videre
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 7 - Entusiastisk Visjonær Beskrivelse

hoppe høyt enneagram type 7 beskrivende bilde

Enneagram syvere har et motivasjonsbehov for å leve livet til fulle og unngå smerte. De verdsetter frihetsfølelsen og fokuserer på optimisme, å la seg inspirere og gripe mulighetene når de dukker opp. Syvere ser på livet som et eventyr og setter pris på å være lekne og spontane. På sitt beste opplever andre syvere som tilfredse og harmoniske, når de klarer å omfavne edruelig og være til stede med seg selv og verden rundt seg. Ved et mindre sunt nivå kan andre oppleve syvere som impulsive, uforpliktende og ufokusert, ettersom de distraheres av sin umettelige søken etter oppfyllelse og frykten for å gå glipp av noe.

Selvsnakk
«Fremtiden er full av spennende muligheter, og jeg bare må oppleve alt! Jeg er god nok; jeg fortjener det jeg ønsker meg. Hva skjer videre? Jeg må videre; jeg må ha friheten min.»
spenning enneagram type 7 beskrivende bilde

Enneagram syvernes gaver inkluderer:

  • Optimistisk: Syvernes fokus på det som bringer glede, lykke og nytelse til livet, gjør at de utstråler optimisme.
  • Fleksibel: Siden syvere er innstilt på muligheter og liker å holde alternativene åpne, tilpasser de seg lett endringer, tilbakeslag og utfordringer.
  • Fremtidsrettet: Ved å fokusere på det som kommer, lar syvernes entusiastiske og visjonære egenskaper dem både forutse og skape en spennende fremtid.
  • Praktisk: På sitt beste kombinerer syvere ideene sine med et praktisk og handlekraftig fokus som lar dem realisere ting.
  • Eventyrlystne:Som lekne, allsidige og spontane personer, nyter syvere friheten sin og elsker å utforske nye områder og opplevelser.

Typiske tenkemønstre:

Syvere har et kvikt sinn som elegant beveger seg mellom ideer og knytter dem sammen. Denne personlighetstypen ønsker å vie energien og tiden sin til det som vekker interessen deres, og responderer umiddelbart på stimuli. Syvernes tenkestil kombinerer dermed rask mental prosessering med et stort behov for mental stimulering. De setter pris på valgmuligheter og misliker sterkt følelsen av at alternativene deres begrenses eller at de på noen måte blir hemmet. Tenkemåten til syvere gjør at de kan tilegne seg bred kunnskap på tvers av et vidt spekter av fagfelt. Denne allsidige kunnskapen kan fremme kreativitet og innovasjon, siden de har et rikt forråd av kunnskap å øse av og koble sammen. Syvere stimuleres av evnen sin til å generere og dele et mylder av ideer med andre. Når de møter ny informasjon, prosesserer og integrerer de den hurtig, og lærer ofte underveis mens de er i aksjon.

Typiske handlingsmønstre:

Syvere blir lett rastløse, og kjedelige eller repetitive oppgaver kan få dem til å miste motet. Derfor søker de aktivt etter spenning og prøver stadig nye ting, noe som ofte fører til at de lar oppgaver forbli ufullendte når de kaster seg ut i noe nytt. Syvere ønsker å skape fremdrift i livet og handle besluttsomt for å holde ting i bevegelse. De nyter adrenalinkicket som følger med spenning og nye opplevelser. Under press har syvere en tendens til å gjøre flere ting samtidig, sjonglere med planer og påta seg mer enn det som er realistisk. Kroppen til en syver er sannsynligvis like aktiv som sinnet. Denne legemliggjøringen av energi kan vise seg gjennom et travelt kroppsspråk og konstant bevegelse - de fleste syvere misliker å sitte stille i mer enn et par minutter. For andre kan det virke som om syvere er urolige, alltid har flere jern i ilden eller er på vei et annet sted.

Typiske følelsesmønstre:

Syvere har en tendens til å fokusere på de positive sidene av følelsesregisteret, og uttrykker seg som regel på en optimistisk og energisk måte. Andre vil sannsynligvis oppleve syvere som glade, optimistiske og entusiastiske. Når syvere kommer i kontakt med ubehagelige og negative følelser som angst, kjedsomhet, frykt eller sorg, er deres instinktive reaksjon å rette blikket mot positive muligheter og framtidsplaner. Dette gir dem en fluktvei fra ubehaget. Syvere kan også være ganske dyktige til å "refortolke" negative opplevelser og se på dem som positive muligheter eller læringserfaringer. Denne formen for rasjonalisering kan gjøre det vanskelig for en syver å ta fullt personlig ansvar når ting går galt, men hjelper dem også med å holde seg på et positivt spor. Syvere misliker at evnene deres blir trukket i tvil, og kan bli sinte når folk gjør det. De vil sannsynligvis aktivt forsøke å snu stemningen i en mer positiv og lett retning når ting blir tunge, eller prøve å lette på stemningen ved å fortelle vitser.

Blindsoner

  • Syvere er svært raske til å syntetisere og tilegne seg ny informasjon og ferdigheter. De kan imidlertid overvurdere i hvilken grad de faktisk har mestret og absorbert denne kunnskapen. De kan fremstille seg selv som "øyeblikkelige eksperter" uten å ha den dybden av kunnskap som kreves for ekte ekspertise. Dette kan få folk til å stille spørsmål ved deres kompetanse og autentisitet.
  • Syvere trenger å være aktive og engasjerte, og deres svært aktive kroppsspråk, kommunikasjonsstil og tanker kan være stimulerende for dem selv, men kan virke distraherende og frustrerende for andre. Hvis stilen deres fører til uro eller vandring, kan det hende at folk ikke vier ideene deres tilstrekkelig oppmerksomhet. Syvere er kanskje ikke klar over i hvilken grad dette påvirker andre og gruppeprosesser.
  • Deres aktive og raske sinn kan få syvere til å anta at de vet hva andre mennesker kommer til å si. Som et resultat kan de unnlate å lytte fullt ut til hva folk faktisk sier.
  • Syvere ønsker kanskje å føle seg fullstendig aksepterende overfor seg selv, men unngår stadig de tingene som vil gjøre dem i stand til å føle det slik. Ved å rasjonalisere feil, bevege seg mot positive følelser og søke spenning, kan syvere hindre seg selv i å oppleve seg selv som hele.
  • Syvere kan maskere frykt og motvilje ved å uttrykke og stemme seg inn på kjedsomhet. Når de føler seg livredde for noe, kan de ende opp med å fokusere på måtene denne muligheten vil begrense dem på, for å unngå å møte frykten sin.

Vekst gjennom vingene

Klikk nedenfor for å utforske vingene

Type 7 vinge 6: Lojalitet til gruppe, autoritet   Type 7 vinge 8: Oppretthold retning, stå på

Enneagram 7 undertyper

Enneagram syvernes søken etter frihet og unngåelse av ubehag uttrykkes forskjellig av de tre undertypene.

Selvbevarelses
instinkt
Undertypenøkkel:
NETTVERK

Denne energiske syveren er en dyktig nettverksbygger som samler en "familie" av nære støttespillere, motivert av et ønske om det beste for alle. De elsker livets goder og kan risikere å bli selvopptatte og nytelsessøkende. Denne undertypen er vanligvis flink til å skaffe seg det de trenger for å ha det gøy og føle seg trygge, men kan også være dyktige til å rasjonalisere og forsvare det de ønsker å gjøre.

En-til-En
(Seksuell) Instinkt
Undertypenøkkel:
FASCINASJON

Drømmeren, idealisten, romantikeren ... SX-syveren ser virkeligheten gjennom et rosenrødt filter, tilkoblet mulighetene i alt. Entusiasmen og optimismen deres kan virke urealistisk eller naiv, da de har en tendens til å tro på det gode i alt og alle. De ønsker at verden skal være mer enn grå og kjedelig, og kan forskjønne virkeligheten og mislike forhold som har blitt kjedelige og forutsigbare.

Sosial
(Eller gruppe) Instinkt
Undertypenøkkel:
Oppofrelse (kontratype)

Den sosialt dominante instinkt-syver-kontratypen handler mot grådigheten som kjennetegner syverne, og har en tendens til å feiltype som enneagram 2. De er sjenerøse og har et sterkt ønske om å være til tjeneste for å skape en bedre verden. De vil ofre sine egne behov for å tjene behovene til en gruppe eller person de støtter. De kan være dømmende overfor andres selvopptatthet, og håper å bli verdsatt for sin oppofrelse. For mye selvoppofrelse kan imidlertid føre til at de føler seg fanget.

hoppe høyt enneagram type 7 beskrivende bilde

spenning enneagram type 7 beskrivende bilde

multitasking enneagram type 7 beskrivende bilde

lekent enneagram type 7 beskrivende bilde
linjer med stretch and release enneagram type 7 beskrivende bilde
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Begynn din reise mot økt selvinnsikt
og personlig vekst i dag!

OPPDAG DIN TYPE med iEQ9

Det integrerende enneagram-spørreskjemaet er en dynamisk og intelligent vurdering som tilpasser seg underveis. Det tar omtrent 30 minutter å gjennomføre, og vil kartlegge din enneagram-profil, dine 27 undertyper, sentre, vinger, linjer, integrasjonsnivåer og 6 dimensjoner av belastning.

Oppdag din type
Velg en type for å utforske videre
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Navigasjon