Sentre for intelligens, uttrykk og struktur
De 3 sentrene for uttrykk

De 3 sentre

Sentrene refererer til en av de grunnleggende triadene eller fraktalene i Enneagrammet. Denne triaden deler de ni punktene inn i tre sentre som potensielt kan uttrykkes på tre forskjellige måter for hvert individ.

Hvert av sentrene gir oss et kontaktpunkt gjennom sansene våre, noe som gjør det mulig for oss å være til stede i øyeblikket. Dette krever at vi fordyper oss i og utvikler forholdet vårt til alle tre intelligenssentrene. Når vi blir bevisst på intelligensen i et senter, integrerer og uttrykker vi oss selv på et høyere utviklingsnivå. På dette høyere nivået forvandles senteret fra å være et uttrykk for handling, følelse og tenkning, til en høyere orden av kroppslig, hjertedrevet og hodefokusert intelligens.

De 3 sentrene for uttrykk

Noen alternative navn forfattere bruker på sentrene:

Action Center
Handlingssenter

Hender
Instinkt
Kropp
Magefølelse

Feeling Center
Følelsessenter

Hjerte
Følelser
Relasjoner
Formål

Thinking Center
Tankesenter

Hode
Logikk
Hjerne
Informasjon

Tre ulike tilnærminger for å forstå sentrene

Det finnes forskjellige synspunkter på sentrene og hvordan de relaterer seg til de ni Enneagram-punktene. Vi ønsker å utforske sentrene gjennom det fraktale mønsteret som er strukturelt innvevd i Enneagrammet. Vi har observert tre ulike, men like gyldige måter å arbeide med og tolke sentrene på.

Centers of Expression
Uttrykkssentre

Mellommenneskelig senter: Hvordan vi fremstår og oppleves av andre

Lær mer om mellommenneskelige sentre
Centers of Intelligence
Intelligenssentre

Transformativt senter: Et utviklet senter etter dyptgående arbeid med oppmerksomt nærvær og tilstedeværelse

Utforsk mer om intelligenssentre
Centers of Structure
Struktursentre

Intrapersonlig senter: Utfordringene hvert Enneagram-domene møter i forhold til sentrene

Finn ut mer om intrapersonlige sentre

Navigasjon