Enneagram Type 7 Personality - The Enthusiast - Enthusiastic Visionary
Vyber si typ k prozkoumání
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 7 - Popis Nadšeného vizionáře

jumping high enneagram type 7 descriptive image

Sedmičky v enneagramu mají motivační potřebu prožívat život naplno a vyhýbat se bolesti. Velmi si cení pocitu svobody a soustředí se na optimismus, inspiraci a využívání příležitostí, které se jim naskytnou. K životu přistupují jako k dobrodružství a oceňují hravost a spontánnost. V nejlepším případě budou ostatní vnímat sedmičky jako spokojené a vyrovnané, když dokážou přijmout střízlivost a být přítomné samy sobě i světu kolem sebe. Na méně zdravé úrovni mohou ostatní vnímat sedmičky jako impulzivní, nezávazné a roztěkané, protože jsou rozptýlené svým neutuchajícím hledáním naplnění a strachem, že o něco přijdou.

Vnitřní dialog
"Budoucnost je plná vzrušujících možností a já chci všechno vyzkoušet! Jsem v pohodě, zasloužím si to, po čem toužím. Co přijde dál? Musím jít kupředu, potřebuji svou svobodu."
excitement enneagram type 7 descriptive image

Mezi dary enneagramu sedmičky patří:

 • Optimismus: Díky tomu, že se sedmičky zaměřují na to, co do života přináší radost, štěstí a potěšení, dokáží vyzařovat nakažlivý optimismus.
 • Flexibilita: Sedmičky jsou naladěny na možnosti a rády si nechávají otevřená vrátka, což jim umožňuje pružně reagovat na změny, překážky a výzvy.
 • Orientace na budoucnost: Nadšené a vizionářské vlastnosti sedmiček jim dovolují nejen předvídat, ale i vytvářet vzrušující budoucnost, protože se soustředí na to, co teprve přijde.
 • Praktičnost: V tom nejlepším případě sedmičky kombinují své nápady s praktickým a produktivním přístupem, díky kterému dokáží věci uvádět do pohybu.
 • Dobrodružnost:Jako hravé, všestranné a spontánní osobnosti sedmičky s chutí vychutnávají svou svobodu a s radostí objevují nová území a zážitky.

Typické vzorce myšlení:

Sedmičky mají čilou mysl, která s lehkostí přeskakuje mezi nápady a propojuje je. Tento typ touží věnovat svou energii a čas věcem, které ho zajímají, a na podněty reaguje okamžitě. Myšlenkový styl sedmiček tedy spojuje rychlé mentální zpracování s vysokou potřebou mentální stimulace. Chtějí mít možnosti a nesnášejí pocit, že jsou jejich volby omezovány nebo že jsou jakýmkoli způsobem svazováni. Způsob uvažování sedmiček jim umožňuje získávat široké znalosti v nejrůznějších oblastech. Tyto všestranné vědomosti mohou podněcovat kreativitu a inovace, protože sedmičky mají bohatou zásobu poznatků, ze kterých mohou čerpat a propojovat je. Sedmičky stimuluje jejich schopnost generovat spoustu nápadů a sdílet je s ostatními. Když narazí na nové informace, rychle je zpracují a začlení, často se učí za pochodu a přímo "v akci".

Typické vzorce chování:

Sedmičky se snadno začnou nudit a rutinní nebo opakující se úkoly je mohou uvést do pochmurné nálady. Proto aktivně vyhledávají vzrušení a zkoušejí nové věci, často nechávají úkoly nedokončené, když se pustí do něčeho nového. Sedmičky chtějí v životě vytvářet dynamiku a rozhodně jednat, aby se věci posouvaly kupředu. Vychutnávají si nával adrenalinu, který přichází se vzrušením a zkoušením něčeho nového. V zátěžových situacích budou sedmičky zvládat více úkolů najednou, žonglovat s plány a mohou mít sklon brát si toho víc, než je realistické. Tělo sedmičky je pravděpodobně stejně aktivní jako mysl. Tato ztělesněná energie se může projevovat činorodou řečí těla a neustálým pohybem - většina sedmiček nesnáší sedět v klidu déle než pár minut. Ostatním se může zdát, že sedmičky jsou neposedné, neustále žonglují s úkoly nebo jsou na cestě někam jinam.

Typické vzorce cítění:

Sedmičky rezonují s pozitivní stránkou emocionální krajiny a jejich projev bude většinou optimistický a energický. Ostatní budou pravděpodobně vnímat sedmičky jako radostné, optimistické a nadšené. Když sedmičky zažívají nebo vnímají nepříjemné a negativní emoce, jako je úzkost, nuda, strach nebo smutek, jejich instinktivní reakcí je zaměření se na pozitivní možnosti a plány do budoucna. To jim umožňuje uniknout a překonat nepohodlí. Sedmičky mohou být také poměrně zdatné v přehodnocování negativních zážitků tak, aby je vnímaly jako pozitivní příležitosti nebo zkušenosti, ze kterých se lze poučit. Tato forma racionalizace může sedmičkám ztěžovat převzetí plné osobní odpovědnosti, když se věci pokazí, ale zároveň jim pomáhá udržet se na pozitivní cestě. Sedmičky nemají rády, když někdo zpochybňuje jejich schopnosti, a v takových situacích se mohou rozzlobit. Když se věci stanou vážnými, sedmičky se pravděpodobně budou aktivně snažit změnit náladu na něco pozitivnějšího a lehčího, nebo se pokusí náladu odlehčit vyprávěním vtipů.

Slepá místa

 • Sedmičky jsou velmi rychlé v syntéze a učení se novým informacím a dovednostem. Mohou však přecenit míru, do jaké si tyto znalosti skutečně osvojily a vstřebaly. Někdy se staví do role "okamžitého experta" bez hloubky znalostí nezbytné pro skutečnou odbornost. To může vést k tomu, že lidé zpochybňují jejich schopnosti a autenticitu.
 • Sedmičky potřebují být aktivní a zapojené. Jejich velmi živá řeč těla, komunikační styl a myšlenky je mohou stimulovat, ale pro ostatní mohou být rušivé a frustrující. Pokud jejich styl vede k neposednosti nebo přecházení, lidé nemusí jejich nápadům věnovat náležitou pozornost. Sedmička si nemusí uvědomovat, do jaké míry to ovlivňuje ostatní a skupinové procesy.
 • Jejich čilá a rychlá mysl může sedmičky vést k předpokladu, že vědí, co ostatní řeknou. V důsledku toho nemusí plně naslouchat tomu, co lidé skutečně říkají.
 • Sedmičky možná touží po naprostém přijetí sebe sama, ale neustále se vyhýbají věcem, které by jim to umožnily. Racionalizací chyb, směřováním k pozitivním emocím a hledáním vzrušení se sedmičky mohou bránit tomu, aby samy sebe prožívaly jako celek.
 • Sedmičky mohou maskovat strach a neochotu tím, že vyjadřují a ladí se na nudu. Když se něčeho děsí, mohou skončit tím, že se zaměří na způsoby, jakými je tato příležitost omezí, aby se vyhnuly konfrontaci se svými obavami.

Růst prostřednictvím křídel

Klikněte níže a prozkoumejte křídla

Typ 7 křídlo 6: Loajalita ke skupině, respekt k autoritě   Typ 7 křídlo 8: Udržet směr, vytrvat

Podtypy enneagramu 7

Hledání svobody a vyhýbání se nepohodlí se u tří podtypů enneagramu sedm projevuje odlišně.

Instinkt sebezáchovy
(SP)
Klíčové slovo podtypu:
SÍŤ

Tato energická sedmička je skvělý networker, shromažďuje "rodinu" blízkých podporovatelů a je motivována touhou po tom nejlepším pro všechny. Miluje dobré věci v životě a může riskovat, že se stane sobeckou a vyhledávající potěšení. Tento podtyp je obecně dobrý v získávání toho, co potřebuje, aby se bavil a cítil se v bezpečí, ale může být také dobrý v racionalizaci a obhajobě čehokoli, co chce dělat.

Instinkt Jeden-na-jednoho
(SX)
Klíčové slovo podtypu:
FASCINACE

Snílek, idealista, romantik... SX sedmička vidí realitu přes růžové brýle, propojená s možnostmi ve všem. Jejich nadšení a optimismus mohou působit nerealisticky nebo naivně, protože mají tendenci věřit v dobro ve všem a všech. Chtějí, aby svět byl víc než ponurý a nudný, a mohou přikrášlovat realitu a nesnášet vztahy, které se staly nudnými a předvídatelnými.

Sociální instinkt
(SO)
Klíčové slovo podtypu:
OBĚŤ (kontratyp)

Sociálně dominantní sedmička kontratypu jedná proti obžerství, které je pro sedmičky charakteristické, a má tendenci se nesprávně zařazovat k enneagramu 2. Jsou velkorysí a mají silnou touhu být užiteční, vytvářet lepší svět. Obětují své vlastní potřeby, aby sloužili potřebám skupiny nebo člověka, kterého podporují. Mohou posuzovat sobeckost ostatních a doufají, že jejich oběť bude oceněna, avšak příliš mnoho sebeobětování může vést k pocitu uvěznění.

jumping high enneagram type 7 descriptive image

excitement enneagram type 7 descriptive image

multitasking enneagram type 7 descriptive image

playful enneagram type 7 descriptive image
lines of stretch and release enneagram type 7 descriptive image
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Vydejte se na cestu sebeuvědomění
a osobního rozvoje již dnes!

ODHALTE SVŮJ TYP s iEQ9

Integrativní dotazník enneagramu je dynamicky přizpůsobivé inteligentní hodnocení. Jeho vyplnění vám zabere přibližně 30 minut a poskytne vám informace o vašem profilu enneagramu, 27 podtypech, centrech, křídlech, liniích, úrovních integrace a 6 dimenzích zátěže.

Zjistěte svůj typ
Vyber si typ k prozkoumání
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Navigace