Centers of Intelligence, Expression and Structure
The 3 Centers of Expression

3 centra

Centra se vztahují k jedné ze základních triád nebo fraktálů v rámci enneagramu. Tato triáda rozděluje devět bodů do tří center, která se u každého člověka mohou projevovat třemi odlišnými způsoby.

Každé z těchto center nám poskytuje možnost kontaktu skrze naše pocity, díky čemuž dokážeme být přítomní v daném okamžiku. Vyžaduje to však prohloubení našeho vztahu se všemi třemi centry inteligence. Jakmile si uvědomíme inteligenci daného centra, integrujeme se a vyjadřujeme se na vyšší úrovni osobního rozvoje. Na této vyšší úrovni se centrum přetváří z pouhého vyjádření činnosti, cítění a myšlení na vyšší řád inteligence zaměřené na tělo, srdce a hlavu.

The 3 Centers of Expression

Některé alternativní názvy, které autoři používají pro centra:

Action Center
Akční centrum

Ruce
Instinkt
Tělo
Střevo

Feeling Center
Emoční centrum

Srdce
Emoce
Vztahy
Smysl života

Thinking Center
Myšlenkové centrum

Hlava
Logika
Mozek
Informace

Tři různé pohledy na chápání center

Názory na centra a jejich vztah k devíti bodům enneagramu se různí. Pojďme se na centra podívat prizmatem fraktálního vzoru, který je strukturálně zakotven v enneagramu. Vypozorovali jsme tři odlišné, ale stejně platné způsoby, jak s centry pracovat a jak je interpretovat.

Centers of Expression
Centra vyjádření

Mezilidské centrum: Jak se projevujeme a jak nás vnímají ostatní

Více o mezilidských centrech
Centers of Intelligence
Centra inteligence

Transformační centrum: Rozvinuté centrum po hluboké práci s všímavostí a přítomností

Více o centrech inteligence
Centers of Structure
Centra struktury

Intrapersonální centrum: Problémy, které má každá doména enneagramu s centry

Více o intrapersonálních centrech

Menu